Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

APARTMÁNY MONIKA

Vážení hosté,

na tomto místě bychom Vás rádi informovali o našich obchodních podmínkách a o všech podstatných informacích týkajících se ubytování v našem hotelu:

SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM

Monika Žáková, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace podle ustanovení § 1811 a 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Monika Žáková, IČO: 75995514, se sídlem: Strnady 1409, Zbraslav, 156 00, Praha 5, apartmány: Ostrov Vir, adresa Kozjak XXII/54, 23234, adresa pro doručování elektronické pošty: monask@email.com, telefonní číslo: +420 774 942 666.

Hlavní předmět podnikání ubytovatele (obor činnosti): poskytování ubytovacích služeb.

Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování, resp. v potvrzení o rezervaci.

Cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v příslušném potvrzení rezervace ubytování. V takto stanovené ceně nejsou zahrnuty veškeré daně a poplatky, ke konečné ceně bude připočtena městská daň a poplatek obci.

Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host provede veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně; případná povinnost platit zálohu je uvedena v příslušném potvrzení rezervace.

REKLAMACE

Právo z vadného plnění je nutné uplatnit písemně vůči ubytovateli, vždy bez zbytečného odkladu poté, co došlo ke zjištění vady. Při reklamaci je potřeba uvést, čeho se ubytovaný host domáhá. Ubytovatel prověří a vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • Celková cena za pobyt bude zaplacena max. 4 týdny před příjezdem, v případě nezaplacení se rezervace ruší.
  • Minimální délka pobytu je 7 dní.

STORNO PODMÍNKY

  • Host má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky. Toto odstoupení ze strany hosta musí být provedeno písemnou formou ubytovateli. Pokud host zruší rezervaci měsíc před příjezdem, záloha se hostovy vrací.
  • Při zrušení rezervace 15-29 dní činí storno poplatek 30% z ceny za ubytovaní.
  • Při zrušení rezervace hostem 14 dní před příjezdem činí storno poplatek 50% z ceny za ubytovaní.
  • Při zrušení rezervace hostem 1-13 dní před příjezdem, činí storno poplatek 100% z ceny za ubytovaní. 

Poplatky: ke konečné ceně bude připočtena městská daň a poplatek obci.

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU

  • Ubytovatel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného Hosta. Pro řádné přihlášení k ubytování se Host musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (popř. jiným platným dokladem totožnosti). 
  • Check-in od 14:00.
  • Check-out do 10:00.
  • Pobyt s domácími mazlíčky není možný.